Дата и время
rendez vous
canada
ussr
canada
ussr
RENDEZ VOUS 1987


Game 1 :   NHL All–Stars – Team USSR 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).   February 11, 1987, Quebec City, Quebec.
1:0 – Kurri (Gretzky, Tikkanen, 05:23), 2:0 – Anderson (M.Lemieux, 37:00), 2:1 – Kasatonov (Makarov, 38:42), 2:2 – Bykov (Khomutov, Starikov–42:03), 3:2 – Dineen (Poulin, Hawerchuk– 47:03), 3:3 – Semenov (Tatarinov, Varnakov, 48:04), 4:3 – Poulin (M.Lemieux, Wilson–58:45).
W : Fuhr (1-0-0)   L : Belosheikin (0-1-0).

Game 2 :   NHL All–Stars – Team USSR 3:5 (1:0, 0:3, 2:2).   February 13, 1987, Quebec City, Quebec.
1:0 – Messier (Kurri, Gretzky–РРG, 03:32), 1:1 – Kamensky (Khomutov, Bykov, 23:13), 1:2 – Krutov (Fetisov, Larionov, 25:41), 1:3 – Kamensky (39:41), 2:3 – Wilson (Gretzky, Goulet–PPG, 47:33), 2:4 – Krutov (Larionov–49:19), 2:5 – Khomutov (Kamensky, 52:59), 3:5–Bourque (M.Lemieux, Gretzky, 59:23).
W : Belosheikin (1-1-0)   L : Fuhr (1-1-0).